Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 59 58 117 116
17/02 kl 01 61 59 120 124
17/02 kl 02 64 61 125 127
17/02 kl 03 70 64 134 136
17/02 kl 04 77 65 142 148
17/02 kl 05 76 66 142 147
17/02 kl 06 70 65 135 140
17/02 kl 07 65 66 131 142
17/02 kl 08 61 70 131 139
17/02 kl 09 57 74 131 135
17/02 kl 10 55 76 131 136
17/02 kl 11 56 77 133 139
17/02 kl 12 61 75 136 142
17/02 kl 13 65 75 140 133
17/02 kl 14 67 70 137 134
17/02 kl 15 70 67 137 136
17/02 kl 16 76 63 139 137
17/02 kl 17 79 59 138 137
17/02 kl 18 75 55 130 134
17/02 kl 19 70 52 122 128
17/02 kl 20 66 49 115 118
17/02 kl 21 63 49 112 108
17/02 kl 22 58 45 103 99
17/02 kl 23 56 44 100 95

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 142 107 86 92
Laveste vannstand 91 100 76 59 63
Avvik gult nivå -13 -3 -38 -59 -53
Avvik orange nivå -24 -14 -49 -70 -64
Avvik rødt nivå -34 -24 -59 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm