Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 56 42 98 94
18/02 kl 01 59 39 98 94
18/02 kl 02 62 36 98 90
18/02 kl 03 64 34 98 90
18/02 kl 04 69 34 103 96
18/02 kl 05 74 33 107 103
18/02 kl 06 74 33 107 104
18/02 kl 07 70 31 101 101
18/02 kl 08 66 30 96 100
18/02 kl 09 63 31 94 96
18/02 kl 10 61 31 92 91
18/02 kl 11 58 31 89 88
18/02 kl 12 57 31 88 88
18/02 kl 13 59 31 90 91
18/02 kl 14 62 30 92 92
18/02 kl 15 64 27 91 93
18/02 kl 16 66 28 94 94
18/02 kl 17 72 27 99 96
18/02 kl 18 76 25 101 97
18/02 kl 19 74 24 98 97
18/02 kl 20 70 21 91 97
18/02 kl 21 68 21 89 95
18/02 kl 22 65 18 83 91
18/02 kl 23 61 15 76 86

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 142 107 86 92
Laveste vannstand 91 100 76 59 63
Avvik gult nivå -13 -3 -38 -59 -53
Avvik orange nivå -24 -14 -49 -70 -64
Avvik rødt nivå -34 -24 -59 -80 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm