Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 94 98 96 92
18/02 kl 01 94 98 95 93
18/02 kl 02 90 98 96 95
18/02 kl 03 90 98 96 95
18/02 kl 04 96 103 101 101
18/02 kl 05 103 107 105 107
18/02 kl 06 104 107 104 108
18/02 kl 07 101 101 99 104
18/02 kl 08 100 96 93 101
18/02 kl 09 96 94 92 101
18/02 kl 10 91 92 90 100
18/02 kl 11 88 89 89 97
18/02 kl 12 88 88 88 94
18/02 kl 13 91 90 90 95
18/02 kl 14 92 92 92 97
18/02 kl 15 93 91 91 96
18/02 kl 16 94 94 94 98
18/02 kl 17 96 99 99 103
18/02 kl 18 97 101 100 104
18/02 kl 19 97 98 95 100
18/02 kl 20 97 91 89 91
18/02 kl 21 95 89 87 91
18/02 kl 22 91 83 81 84
18/02 kl 23 86 76 75 79

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 132 142 107 86 92
Max. fra modell: 15/02 12 131 143 105 86 86
Max. fra modell: 15/02 00 132 143 108 83 69
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm