Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 75 73 71 73
19/02 kl 01 73 70 69 69
19/02 kl 02 78 71 71 69
19/02 kl 03 77 72 73 69
19/02 kl 04 79 72 75 71
19/02 kl 05 82 76 78 74
19/02 kl 06 84 81 84 82
19/02 kl 07 89 82 86 83
19/02 kl 08 84 77 82 79
19/02 kl 09 80 74 78 78
19/02 kl 10 80 70 74 74
19/02 kl 11 77 67 70 71
19/02 kl 12 70 64 66 68
19/02 kl 13 68 59 61 63
19/02 kl 14 69 61 63 65
19/02 kl 15 71 66 68 67
19/02 kl 16 74 68 71 69
19/02 kl 17 80 73 74 71
19/02 kl 18 84 77 78 75
19/02 kl 19 89 86 83 82
19/02 kl 20 93 86 84 82
19/02 kl 21 92 85 82 79
19/02 kl 22 92 85 81 77
19/02 kl 23 93 82 79 73

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 132 142 107 86 92
Max. fra modell: 15/02 12 131 143 105 86 86
Max. fra modell: 15/02 00 132 143 108 83 69
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm