Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 90 79 75 69
20/02 kl 01 79 73 69 64
20/02 kl 02 77 68 64 -
20/02 kl 03 83 72 67 -
20/02 kl 04 82 76 72 -
20/02 kl 05 90 77 72 -
20/02 kl 06 92 82 76 -
20/02 kl 07 97 87 82 -
20/02 kl 08 102 91 86 -
20/02 kl 09 96 89 83 -
20/02 kl 10 91 84 79 -
20/02 kl 11 92 80 74 -
20/02 kl 12 89 74 70 -
20/02 kl 13 81 69 65 -
20/02 kl 14 78 63 - -
20/02 kl 15 79 66 - -
20/02 kl 16 82 70 - -
20/02 kl 17 82 72 - -
20/02 kl 18 84 76 - -
20/02 kl 19 94 84 - -
20/02 kl 20 104 91 - -
20/02 kl 21 105 92 - -
20/02 kl 22 100 90 - -
20/02 kl 23 94 89 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 132 142 107 86 92
Max. fra modell: 15/02 12 131 143 105 86 86
Max. fra modell: 15/02 00 132 143 108 83 69
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm