Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 113 38 151 153
17/02 kl 01 93 40 133 129
17/02 kl 02 92 41 133 129
17/02 kl 03 109 29 138 146
17/02 kl 04 137 44 181 174
17/02 kl 05 169 41 210 212
17/02 kl 06 200 41 241 247
17/02 kl 07 223 44 267 271
17/02 kl 08 229 39 268 279
17/02 kl 09 219 45 264 269
17/02 kl 10 196 46 242 248
17/02 kl 11 169 47 216 219
17/02 kl 12 140 40 180 189
17/02 kl 13 115 41 156 167
17/02 kl 14 105 49 154 155
17/02 kl 15 112 49 161 161
17/02 kl 16 132 43 175 181
17/02 kl 17 160 38 198 206
17/02 kl 18 189 53 242 238
17/02 kl 19 214 55 269 264
17/02 kl 20 228 37 265 277
17/02 kl 21 226 40 266 273
17/02 kl 22 209 49 258 255
17/02 kl 23 184 52 236 230

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 269 258 248 249
Laveste vannstand 79 133 138 107 88
Avvik gult nivå -70 -68 -79 -89 -88
Avvik orange nivå -86 -84 -95 -105 -104
Avvik rødt nivå -99 -97 -108 -118 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm