Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 156 27 183 204
18/02 kl 01 127 42 169 172
18/02 kl 02 107 47 154 149
18/02 kl 03 102 37 139 144
18/02 kl 04 113 27 140 154
18/02 kl 05 136 35 171 180
18/02 kl 06 164 43 207 204
18/02 kl 07 192 23 215 233
18/02 kl 08 215 28 243 256
18/02 kl 09 225 33 258 268
18/02 kl 10 220 35 255 262
18/02 kl 11 202 25 227 242
18/02 kl 12 179 28 207 215
18/02 kl 13 151 31 182 188
18/02 kl 14 124 31 155 162
18/02 kl 15 109 31 140 144
18/02 kl 16 109 29 138 142
18/02 kl 17 123 24 147 155
18/02 kl 18 147 32 179 177
18/02 kl 19 175 29 204 205
18/02 kl 20 201 22 223 231
18/02 kl 21 219 18 237 250
18/02 kl 22 223 30 253 253
18/02 kl 23 212 27 239 240

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 269 258 248 249
Laveste vannstand 79 133 138 107 88
Avvik gult nivå -70 -68 -79 -89 -88
Avvik orange nivå -86 -84 -95 -105 -104
Avvik rødt nivå -99 -97 -108 -118 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm