Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 191 18 209 217
19/02 kl 01 165 20 185 192
19/02 kl 02 137 28 165 164
19/02 kl 03 114 28 142 138
19/02 kl 04 104 15 119 124
19/02 kl 05 111 18 129 129
19/02 kl 06 130 27 157 151
19/02 kl 07 158 23 181 177
19/02 kl 08 187 13 200 206
19/02 kl 09 214 18 232 237
19/02 kl 10 229 19 248 254
19/02 kl 11 227 17 244 249
19/02 kl 12 212 7 219 231
19/02 kl 13 188 14 202 205
19/02 kl 14 157 12 169 175
19/02 kl 15 126 7 133 142
19/02 kl 16 104 7 111 117
19/02 kl 17 99 8 107 110
19/02 kl 18 111 3 114 122
19/02 kl 19 135 2 137 148
19/02 kl 20 165 6 171 176
19/02 kl 21 195 2 197 208
19/02 kl 22 219 -1 218 237
19/02 kl 23 227 6 233 245

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 269 258 248 249
Laveste vannstand 79 133 138 107 88
Avvik gult nivå -70 -68 -79 -89 -88
Avvik orange nivå -86 -84 -95 -105 -104
Avvik rødt nivå -99 -97 -108 -118 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm