Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 218 8 226 238
20/02 kl 01 198 -3 195 215
20/02 kl 02 171 0 171 186
20/02 kl 03 139 9 148 155
20/02 kl 04 112 9 121 126
20/02 kl 05 98 0 98 112
20/02 kl 06 104 2 106 115
20/02 kl 07 125 11 136 139
20/02 kl 08 156 6 162 170
20/02 kl 09 190 1 191 203
20/02 kl 10 221 2 223 237
20/02 kl 11 240 9 249 261
20/02 kl 12 238 10 248 259
20/02 kl 13 220 -8 212 239
20/02 kl 14 192 5 197 207
20/02 kl 15 156 10 166 176
20/02 kl 16 119 8 127 142
20/02 kl 17 93 -1 92 111
20/02 kl 18 86 2 88 101
20/02 kl 19 101 21 122 121
20/02 kl 20 129 6 135 152
20/02 kl 21 163 9 172 187
20/02 kl 22 199 13 212 224
20/02 kl 23 227 21 248 258

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 267 269 258 248 249
Laveste vannstand 79 133 138 107 88
Avvik gult nivå -70 -68 -79 -89 -88
Avvik orange nivå -86 -84 -95 -105 -104
Avvik rødt nivå -99 -97 -108 -118 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm