Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -48 13 -35 -20
16/02 kl 02 -2 29 27 30
16/02 kl 03 47 31 78 73
16/02 kl 04 83 39 122 108
16/02 kl 05 91 48 139 123
16/02 kl 06 70 42 112 122
16/02 kl 07 31 49 80 92
16/02 kl 08 -9 43 34 49
16/02 kl 09 -38 53 15 9
16/02 kl 10 -57 55 -2 -18
16/02 kl 11 -66 56 -10 -14
16/02 kl 12 -65 59 -6 -3
16/02 kl 13 -47 57 10 25
16/02 kl 14 -12 55 43 46
16/02 kl 15 32 52 84 74
16/02 kl 16 71 56 127 105
16/02 kl 17 91 56 147 131
16/02 kl 18 84 55 139 142
16/02 kl 19 54 60 114 122
16/02 kl 20 16 56 72 84
16/02 kl 21 -18 56 38 39
16/02 kl 22 -43 55 12 2
16/02 kl 23 -60 55 -5 -15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 146 126 100 117
Laveste vannstand -35 -12 -18 -67 -60
Avvik gult nivå -45 -46 -66 -92 -75
Avvik orange nivå -61 -62 -82 -108 -91
Avvik rødt nivå -73 -74 -94 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm