Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 -35 -35 -35 -20
16/02 kl 02 25 26 27 30
16/02 kl 03 72 76 78 73
16/02 kl 04 119 125 122 108
16/02 kl 05 128 135 139 123
16/02 kl 06 105 115 112 122
16/02 kl 07 74 82 80 92
16/02 kl 08 31 40 34 49
16/02 kl 09 17 26 15 9
16/02 kl 10 3 13 -2 -18
16/02 kl 11 -16 -6 -10 -14
16/02 kl 12 -13 -1 -6 -3
16/02 kl 13 -2 9 10 25
16/02 kl 14 37 51 43 46
16/02 kl 15 83 94 84 74
16/02 kl 16 120 135 127 105
16/02 kl 17 142 153 147 131
16/02 kl 18 128 144 139 142
16/02 kl 19 106 122 114 122
16/02 kl 20 67 85 72 84
16/02 kl 21 34 55 38 39
16/02 kl 22 8 26 12 2
16/02 kl 23 -10 10 -5 -15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 157 133 107 134
Laveste vannstand -35 -18 -28 -68 -79
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm