Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 -63 - -61 -61
16/02 kl 01 -20 -35 -35 -35
16/02 kl 02 30 27 27 29
16/02 kl 03 73 78 78 81
16/02 kl 04 108 122 122 124
16/02 kl 05 123 139 139 137
16/02 kl 06 122 112 112 110
16/02 kl 07 92 80 80 79
16/02 kl 08 49 34 34 39
16/02 kl 09 9 15 15 22
16/02 kl 10 -18 -2 -2 3
16/02 kl 11 -14 -10 -10 -11
16/02 kl 12 -3 -6 -6 -14
16/02 kl 13 25 10 10 6
16/02 kl 14 46 43 43 44
16/02 kl 15 74 84 82 89
16/02 kl 16 105 127 125 133
16/02 kl 17 131 147 144 144
16/02 kl 18 142 139 139 135
16/02 kl 19 122 114 117 109
16/02 kl 20 84 72 77 73
16/02 kl 21 39 38 42 44
16/02 kl 22 2 12 10 12
16/02 kl 23 -15 -5 -6 -7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 147 146 126 100 117
Max. fra modell: 15/02 12 144 145 122 96 98
Max. fra modell: 15/02 00 144 140 116 86 17
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm