Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 13 13 13 28
16/02 kl 02 27 28 29 32
16/02 kl 03 25 29 31 26
16/02 kl 04 36 42 39 25
16/02 kl 05 37 44 48 32
16/02 kl 06 35 45 42 52
16/02 kl 07 43 51 49 61
16/02 kl 08 40 49 43 58
16/02 kl 09 55 64 53 47
16/02 kl 10 60 70 55 39
16/02 kl 11 50 60 56 52
16/02 kl 12 52 64 59 62
16/02 kl 13 45 56 57 72
16/02 kl 14 49 63 55 58
16/02 kl 15 51 62 52 42
16/02 kl 16 49 64 56 34
16/02 kl 17 51 62 56 40
16/02 kl 18 44 60 55 58
16/02 kl 19 52 68 60 68
16/02 kl 20 51 69 56 68
16/02 kl 21 52 73 56 57
16/02 kl 22 51 69 55 45
16/02 kl 23 50 70 55 45

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 60 76 68 40 38
Laveste værets virkning 13 54 27 0 3
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm