Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -69 57 -12 -19
17/02 kl 01 -64 57 -7 -3
17/02 kl 02 -40 58 18 26
17/02 kl 03 -3 63 60 62
17/02 kl 04 38 60 98 100
17/02 kl 05 67 61 128 128
17/02 kl 06 74 63 137 139
17/02 kl 07 59 61 120 129
17/02 kl 08 31 65 96 101
17/02 kl 09 2 61 63 68
17/02 kl 10 -22 62 40 41
17/02 kl 11 -41 61 20 22
17/02 kl 12 -55 59 4 13
17/02 kl 13 -60 69 9 10
17/02 kl 14 -49 67 18 22
17/02 kl 15 -21 69 48 49
17/02 kl 16 16 71 87 90
17/02 kl 17 51 64 115 128
17/02 kl 18 70 76 146 143
17/02 kl 19 68 68 136 135
17/02 kl 20 49 71 120 112
17/02 kl 21 22 72 94 91
17/02 kl 22 -4 54 50 68
17/02 kl 23 -28 67 39 41

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 146 126 100 117
Laveste vannstand -35 -12 -18 -67 -60
Avvik gult nivå -45 -46 -66 -92 -75
Avvik orange nivå -61 -62 -82 -108 -91
Avvik rødt nivå -73 -74 -94 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm