Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -18 3 -12 -19
17/02 kl 01 -11 9 -7 -3
17/02 kl 02 11 35 18 26
17/02 kl 03 58 76 60 62
17/02 kl 04 90 108 98 100
17/02 kl 05 122 141 128 128
17/02 kl 06 130 149 137 139
17/02 kl 07 109 132 120 129
17/02 kl 08 92 111 96 101
17/02 kl 09 56 72 63 68
17/02 kl 10 33 53 40 41
17/02 kl 11 19 37 20 22
17/02 kl 12 -5 21 4 13
17/02 kl 13 5 24 9 10
17/02 kl 14 8 28 18 22
17/02 kl 15 37 65 48 49
17/02 kl 16 78 98 87 90
17/02 kl 17 106 136 115 128
17/02 kl 18 133 157 146 143
17/02 kl 19 126 145 136 135
17/02 kl 20 112 139 120 112
17/02 kl 21 86 106 94 91
17/02 kl 22 52 78 50 68
17/02 kl 23 32 56 39 41

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 157 133 107 134
Laveste vannstand -35 -18 -28 -68 -79
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm