Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 -19 -12 -13 -20
17/02 kl 01 -3 -7 -5 -13
17/02 kl 02 26 18 22 18
17/02 kl 03 62 60 60 60
17/02 kl 04 100 98 98 100
17/02 kl 05 128 128 126 123
17/02 kl 06 139 137 136 130
17/02 kl 07 129 120 122 117
17/02 kl 08 101 96 95 94
17/02 kl 09 68 63 64 67
17/02 kl 10 41 40 37 41
17/02 kl 11 22 20 19 18
17/02 kl 12 13 4 7 5
17/02 kl 13 10 9 9 8
17/02 kl 14 22 18 23 22
17/02 kl 15 49 48 49 53
17/02 kl 16 90 87 86 85
17/02 kl 17 128 115 116 114
17/02 kl 18 143 146 145 140
17/02 kl 19 135 136 141 132
17/02 kl 20 112 120 123 121
17/02 kl 21 91 94 95 87
17/02 kl 22 68 50 52 48
17/02 kl 23 41 39 37 30

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 147 146 126 100 117
Max. fra modell: 15/02 12 144 145 122 96 98
Max. fra modell: 15/02 00 144 140 116 86 17
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm