Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 51 72 57 50
17/02 kl 01 53 73 57 61
17/02 kl 02 51 75 58 66
17/02 kl 03 61 79 63 65
17/02 kl 04 52 70 60 62
17/02 kl 05 55 74 61 61
17/02 kl 06 56 75 63 65
17/02 kl 07 50 73 61 70
17/02 kl 08 61 80 65 70
17/02 kl 09 54 70 61 66
17/02 kl 10 55 75 62 63
17/02 kl 11 60 78 61 63
17/02 kl 12 50 76 59 68
17/02 kl 13 65 84 69 70
17/02 kl 14 57 77 67 71
17/02 kl 15 58 86 69 70
17/02 kl 16 62 82 71 74
17/02 kl 17 55 85 64 77
17/02 kl 18 63 87 76 73
17/02 kl 19 58 77 68 67
17/02 kl 20 63 90 71 63
17/02 kl 21 64 84 72 69
17/02 kl 22 56 82 54 72
17/02 kl 23 60 84 67 69

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 60 76 68 40 38
Laveste værets virkning 13 54 27 0 3
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm