Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 3 22 8 10
18/02 kl 01 -8 17 4 -10
18/02 kl 02 -1 22 10 -10
18/02 kl 03 6 25 10 13
18/02 kl 04 49 73 51 47
18/02 kl 05 70 89 73 80
18/02 kl 06 96 117 101 103
18/02 kl 07 112 133 126 110
18/02 kl 08 94 109 104 101
18/02 kl 09 86 106 95 82
18/02 kl 10 50 68 55 59
18/02 kl 11 22 45 25 32
18/02 kl 12 4 22 16 6
18/02 kl 13 -28 -11 -18 -19
18/02 kl 14 -28 -9 -14 -28
18/02 kl 15 -27 -9 -18 -21
18/02 kl 16 -8 17 -2 4
18/02 kl 17 33 50 43 34
18/02 kl 18 53 71 64 65
18/02 kl 19 83 101 100 88
18/02 kl 20 89 108 103 97
18/02 kl 21 78 100 85 91
18/02 kl 22 60 83 72 70
18/02 kl 23 24 47 35 41

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 157 133 107 134
Laveste vannstand -35 -18 -28 -68 -79
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm