Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 10 8 10 1
18/02 kl 01 -10 4 1 0
18/02 kl 02 -10 10 7 0
18/02 kl 03 13 10 6 5
18/02 kl 04 47 51 45 42
18/02 kl 05 80 73 71 64
18/02 kl 06 103 101 96 97
18/02 kl 07 110 126 122 116
18/02 kl 08 101 104 98 99
18/02 kl 09 82 95 89 89
18/02 kl 10 59 55 53 48
18/02 kl 11 32 25 25 26
18/02 kl 12 6 16 17 12
18/02 kl 13 -19 -18 -19 -16
18/02 kl 14 -28 -14 -17 -15
18/02 kl 15 -21 -18 -18 -21
18/02 kl 16 4 -2 -1 0
18/02 kl 17 34 43 46 41
18/02 kl 18 65 64 67 68
18/02 kl 19 88 100 100 102
18/02 kl 20 97 103 102 101
18/02 kl 21 91 85 86 89
18/02 kl 22 70 72 74 69
18/02 kl 23 41 35 38 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 147 146 126 100 117
Max. fra modell: 15/02 12 144 145 122 96 98
Max. fra modell: 15/02 00 144 140 116 86 17
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm