Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 2 24 22 14
19/02 kl 01 -26 0 -4 -11
19/02 kl 02 -42 -21 -27 -26
19/02 kl 03 -39 -14 -23 -28
19/02 kl 04 -28 -7 -22 -14
19/02 kl 05 4 30 19 15
19/02 kl 06 34 61 54 49
19/02 kl 07 59 79 77 79
19/02 kl 08 83 107 100 94
19/02 kl 09 81 100 85 93
19/02 kl 10 67 90 72 77
19/02 kl 11 37 65 50 47
19/02 kl 12 -2 21 12 13
19/02 kl 13 -28 -5 -13 -22
19/02 kl 14 -58 -36 -52 -50
19/02 kl 15 -68 -47 -67 -63
19/02 kl 16 -66 -42 -61 -58
19/02 kl 17 -54 -28 -43 -35
19/02 kl 18 -17 9 -1 0
19/02 kl 19 21 46 29 35
19/02 kl 20 55 78 56 64
19/02 kl 21 72 95 72 80
19/02 kl 22 61 81 65 80
19/02 kl 23 37 61 50 66

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 157 133 107 134
Laveste vannstand -35 -18 -28 -68 -79
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm