Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 13 6 19 35
20/02 kl 01 -18 3 -15 -1
20/02 kl 02 -46 6 -40 -34
20/02 kl 03 -65 5 -60 -50
20/02 kl 04 -67 12 -55 -43
20/02 kl 05 -50 14 -36 -21
20/02 kl 06 -17 14 -3 14
20/02 kl 07 22 13 35 50
20/02 kl 08 58 16 74 84
20/02 kl 09 81 16 97 109
20/02 kl 10 84 23 107 114
20/02 kl 11 66 24 90 102
20/02 kl 12 34 20 54 73
20/02 kl 13 -5 25 20 37
20/02 kl 14 -42 21 -21 -6
20/02 kl 15 -72 30 -42 -41
20/02 kl 16 -86 30 -56 -55
20/02 kl 17 -80 30 -50 -41
20/02 kl 18 -53 35 -18 -7
20/02 kl 19 -13 30 17 35
20/02 kl 20 31 36 67 75
20/02 kl 21 66 38 104 105
20/02 kl 22 82 35 117 123
20/02 kl 23 75 38 113 115

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 146 126 100 117
Laveste vannstand -35 -12 -18 -67 -60
Avvik gult nivå -45 -46 -66 -92 -75
Avvik orange nivå -61 -62 -82 -108 -91
Avvik rødt nivå -73 -74 -94 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm