Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 5 29 19 35
20/02 kl 01 -21 2 -15 -1
20/02 kl 02 -41 -17 -40 -34
20/02 kl 03 -61 -42 -60 -50
20/02 kl 04 -66 -38 -55 -43
20/02 kl 05 -55 -25 -36 -21
20/02 kl 06 -21 12 -3 14
20/02 kl 07 28 64 35 50
20/02 kl 08 67 93 74 84
20/02 kl 09 92 124 97 109
20/02 kl 10 90 120 107 114
20/02 kl 11 68 104 90 102
20/02 kl 12 41 85 54 73
20/02 kl 13 7 43 20 37
20/02 kl 14 -25 12 -21 -6
20/02 kl 15 -60 -27 -42 -41
20/02 kl 16 -79 -48 -56 -55
20/02 kl 17 -72 -33 -50 -41
20/02 kl 18 -43 2 -18 -7
20/02 kl 19 3 42 17 35
20/02 kl 20 45 84 67 75
20/02 kl 21 75 114 104 105
20/02 kl 22 89 134 117 123
20/02 kl 23 85 134 113 115

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 157 133 107 134
Laveste vannstand -35 -18 -28 -68 -79
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm