Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 35 19 14 17
20/02 kl 01 -1 -15 -18 -15
20/02 kl 02 -34 -40 -44 -
20/02 kl 03 -50 -60 -61 -
20/02 kl 04 -43 -55 -60 -
20/02 kl 05 -21 -36 -42 -
20/02 kl 06 14 -3 -10 -
20/02 kl 07 50 35 29 -
20/02 kl 08 84 74 68 -
20/02 kl 09 109 97 92 -
20/02 kl 10 114 107 98 -
20/02 kl 11 102 90 83 -
20/02 kl 12 73 54 47 -
20/02 kl 13 37 20 11 -
20/02 kl 14 -6 -21 - -
20/02 kl 15 -41 -42 - -
20/02 kl 16 -55 -56 - -
20/02 kl 17 -41 -50 - -
20/02 kl 18 -7 -18 - -
20/02 kl 19 35 17 - -
20/02 kl 20 75 67 - -
20/02 kl 21 105 104 - -
20/02 kl 22 123 117 - -
20/02 kl 23 115 113 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 147 146 126 100 117
Max. fra modell: 15/02 12 144 145 122 96 98
Max. fra modell: 15/02 00 144 140 116 86 17
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm