Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 117 13 130 145
16/02 kl 02 163 29 192 195
16/02 kl 03 212 31 243 238
16/02 kl 04 248 39 287 273
16/02 kl 05 256 48 304 288
16/02 kl 06 235 42 277 287
16/02 kl 07 196 49 245 257
16/02 kl 08 156 43 199 214
16/02 kl 09 127 53 180 174
16/02 kl 10 108 55 163 147
16/02 kl 11 99 56 155 151
16/02 kl 12 100 59 159 162
16/02 kl 13 118 57 175 190
16/02 kl 14 153 55 208 211
16/02 kl 15 197 52 249 239
16/02 kl 16 236 56 292 270
16/02 kl 17 256 56 312 296
16/02 kl 18 249 55 304 307
16/02 kl 19 219 60 279 287
16/02 kl 20 181 56 237 249
16/02 kl 21 147 56 203 204
16/02 kl 22 122 55 177 167
16/02 kl 23 105 55 160 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 311 291 265 282
Laveste vannstand 130 153 147 98 105
Avvik gult nivå -45 -46 -66 -92 -75
Avvik orange nivå -61 -62 -82 -108 -91
Avvik rødt nivå -73 -74 -94 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm