Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 130 130 130 145
16/02 kl 02 190 191 192 195
16/02 kl 03 237 241 243 238
16/02 kl 04 284 290 287 273
16/02 kl 05 293 300 304 288
16/02 kl 06 270 280 277 287
16/02 kl 07 239 247 245 257
16/02 kl 08 196 205 199 214
16/02 kl 09 182 191 180 174
16/02 kl 10 168 178 163 147
16/02 kl 11 149 159 155 151
16/02 kl 12 152 164 159 162
16/02 kl 13 163 174 175 190
16/02 kl 14 202 216 208 211
16/02 kl 15 248 259 249 239
16/02 kl 16 285 300 292 270
16/02 kl 17 307 318 312 296
16/02 kl 18 293 309 304 307
16/02 kl 19 271 287 279 287
16/02 kl 20 232 250 237 249
16/02 kl 21 199 220 203 204
16/02 kl 22 173 191 177 167
16/02 kl 23 155 175 160 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 322 298 272 299
Laveste vannstand 130 147 137 97 86
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm