Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 118 55 173 175
18/02 kl 01 106 63 169 155
18/02 kl 02 107 68 175 155
18/02 kl 03 125 50 175 178
18/02 kl 04 157 59 216 212
18/02 kl 05 193 45 238 245
18/02 kl 06 220 46 266 268
18/02 kl 07 231 60 291 275
18/02 kl 08 225 44 269 266
18/02 kl 09 206 54 260 247
18/02 kl 10 181 39 220 224
18/02 kl 11 156 34 190 197
18/02 kl 12 133 48 181 171
18/02 kl 13 112 35 147 146
18/02 kl 14 102 49 151 137
18/02 kl 15 108 39 147 144
18/02 kl 16 132 31 163 169
18/02 kl 17 166 42 208 199
18/02 kl 18 199 30 229 230
18/02 kl 19 222 43 265 253
18/02 kl 20 229 39 268 262
18/02 kl 21 219 31 250 256
18/02 kl 22 198 39 237 235
18/02 kl 23 173 27 200 206

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 311 291 265 282
Laveste vannstand 130 153 147 98 105
Avvik gult nivå -45 -46 -66 -92 -75
Avvik orange nivå -61 -62 -82 -108 -91
Avvik rødt nivå -73 -74 -94 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm