Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 175 173 175 166
18/02 kl 01 155 169 166 165
18/02 kl 02 155 175 172 165
18/02 kl 03 178 175 171 170
18/02 kl 04 212 216 210 207
18/02 kl 05 245 238 236 229
18/02 kl 06 268 266 261 262
18/02 kl 07 275 291 287 281
18/02 kl 08 266 269 263 264
18/02 kl 09 247 260 254 254
18/02 kl 10 224 220 218 213
18/02 kl 11 197 190 190 191
18/02 kl 12 171 181 182 177
18/02 kl 13 146 147 146 149
18/02 kl 14 137 151 148 150
18/02 kl 15 144 147 147 144
18/02 kl 16 169 163 164 165
18/02 kl 17 199 208 211 206
18/02 kl 18 230 229 232 233
18/02 kl 19 253 265 265 267
18/02 kl 20 262 268 267 266
18/02 kl 21 256 250 251 254
18/02 kl 22 235 237 239 234
18/02 kl 23 206 200 203 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 312 311 291 265 282
Max. fra modell: 15/02 12 309 310 287 261 263
Max. fra modell: 15/02 00 309 305 281 251 182
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm