Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 50 69 55 57
18/02 kl 01 51 76 63 49
18/02 kl 02 57 80 68 48
18/02 kl 03 46 65 50 53
18/02 kl 04 57 81 59 55
18/02 kl 05 42 61 45 52
18/02 kl 06 41 62 46 48
18/02 kl 07 46 67 60 44
18/02 kl 08 34 49 44 41
18/02 kl 09 45 65 54 41
18/02 kl 10 34 52 39 43
18/02 kl 11 31 54 34 41
18/02 kl 12 36 54 48 38
18/02 kl 13 25 42 35 34
18/02 kl 14 35 54 49 35
18/02 kl 15 30 48 39 36
18/02 kl 16 25 50 31 37
18/02 kl 17 32 49 42 33
18/02 kl 18 19 37 30 31
18/02 kl 19 26 44 43 31
18/02 kl 20 25 44 39 33
18/02 kl 21 24 46 31 37
18/02 kl 22 27 50 39 37
18/02 kl 23 16 39 27 33

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 60 76 68 40 38
Laveste værets virkning 13 54 27 0 3
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm