Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 147 40 187 179
19/02 kl 01 123 38 161 154
19/02 kl 02 107 31 138 139
19/02 kl 03 105 37 142 137
19/02 kl 04 121 22 143 151
19/02 kl 05 151 33 184 180
19/02 kl 06 186 33 219 214
19/02 kl 07 216 26 242 244
19/02 kl 08 234 31 265 259
19/02 kl 09 235 15 250 258
19/02 kl 10 219 18 237 242
19/02 kl 11 194 21 215 212
19/02 kl 12 163 14 177 178
19/02 kl 13 132 20 152 143
19/02 kl 14 106 7 113 115
19/02 kl 15 92 6 98 102
19/02 kl 16 96 8 104 107
19/02 kl 17 119 3 122 130
19/02 kl 18 154 10 164 165
19/02 kl 19 192 2 194 200
19/02 kl 20 221 0 221 229
19/02 kl 21 235 2 237 245
19/02 kl 22 229 1 230 245
19/02 kl 23 208 7 215 231

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 311 291 265 282
Laveste vannstand 130 153 147 98 105
Avvik gult nivå -45 -46 -66 -92 -75
Avvik orange nivå -61 -62 -82 -108 -91
Avvik rødt nivå -73 -74 -94 -120 -103
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm