Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 167 189 187 179
19/02 kl 01 139 165 161 154
19/02 kl 02 123 144 138 139
19/02 kl 03 126 151 142 137
19/02 kl 04 137 158 143 151
19/02 kl 05 169 195 184 180
19/02 kl 06 199 226 219 214
19/02 kl 07 224 244 242 244
19/02 kl 08 248 272 265 259
19/02 kl 09 246 265 250 258
19/02 kl 10 232 255 237 242
19/02 kl 11 202 230 215 212
19/02 kl 12 163 186 177 178
19/02 kl 13 137 160 152 143
19/02 kl 14 107 129 113 115
19/02 kl 15 97 118 98 102
19/02 kl 16 99 123 104 107
19/02 kl 17 111 137 122 130
19/02 kl 18 148 174 164 165
19/02 kl 19 186 211 194 200
19/02 kl 20 220 243 221 229
19/02 kl 21 237 260 237 245
19/02 kl 22 226 246 230 245
19/02 kl 23 202 226 215 231

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 322 298 272 299
Laveste vannstand 130 147 137 97 86
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm