Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 20 42 40 32
19/02 kl 01 16 42 38 31
19/02 kl 02 16 37 31 32
19/02 kl 03 21 46 37 32
19/02 kl 04 16 37 22 30
19/02 kl 05 18 44 33 29
19/02 kl 06 13 40 33 28
19/02 kl 07 8 28 26 28
19/02 kl 08 14 38 31 25
19/02 kl 09 11 30 15 23
19/02 kl 10 13 36 18 23
19/02 kl 11 8 36 21 18
19/02 kl 12 0 23 14 15
19/02 kl 13 5 28 20 11
19/02 kl 14 1 23 7 9
19/02 kl 15 5 26 6 10
19/02 kl 16 3 27 8 11
19/02 kl 17 -8 18 3 11
19/02 kl 18 -6 20 10 11
19/02 kl 19 -6 19 2 8
19/02 kl 20 -1 22 0 8
19/02 kl 21 2 25 2 10
19/02 kl 22 -3 17 1 16
19/02 kl 23 -6 18 7 23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 60 76 68 40 38
Laveste værets virkning 13 54 27 0 3
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm