Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 170 194 184 200
20/02 kl 01 144 167 150 164
20/02 kl 02 124 148 125 131
20/02 kl 03 104 123 105 115
20/02 kl 04 99 127 110 122
20/02 kl 05 110 140 129 144
20/02 kl 06 144 177 162 179
20/02 kl 07 193 229 200 215
20/02 kl 08 232 258 239 249
20/02 kl 09 257 289 262 274
20/02 kl 10 255 285 272 279
20/02 kl 11 233 269 255 267
20/02 kl 12 206 250 219 238
20/02 kl 13 172 208 185 202
20/02 kl 14 140 177 144 159
20/02 kl 15 105 138 123 124
20/02 kl 16 86 117 109 110
20/02 kl 17 93 132 115 124
20/02 kl 18 122 167 147 158
20/02 kl 19 168 207 182 200
20/02 kl 20 210 249 232 240
20/02 kl 21 240 279 269 270
20/02 kl 22 254 299 282 288
20/02 kl 23 250 299 278 280

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 322 298 272 299
Laveste vannstand 130 147 137 97 86
Avvik gult nivå -39 -35 -59 -85 -58
Avvik orange nivå -55 -51 -75 -101 -74
Avvik rødt nivå -67 -63 -87 -113 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm