Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -8 16 6 22
20/02 kl 01 -3 20 3 17
20/02 kl 02 5 29 6 12
20/02 kl 03 4 23 5 15
20/02 kl 04 1 29 12 24
20/02 kl 05 -5 25 14 29
20/02 kl 06 -4 29 14 31
20/02 kl 07 6 42 13 28
20/02 kl 08 9 35 16 26
20/02 kl 09 11 43 16 28
20/02 kl 10 6 36 23 30
20/02 kl 11 2 38 24 36
20/02 kl 12 7 51 20 39
20/02 kl 13 12 48 25 42
20/02 kl 14 17 54 21 36
20/02 kl 15 12 45 30 31
20/02 kl 16 7 38 30 31
20/02 kl 17 8 47 30 39
20/02 kl 18 10 55 35 46
20/02 kl 19 16 55 30 48
20/02 kl 20 14 53 36 44
20/02 kl 21 9 48 38 39
20/02 kl 22 7 52 35 41
20/02 kl 23 10 59 38 40

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 60 76 68 40 38
Laveste værets virkning 13 54 27 0 3
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm