Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -2 52 50 53
16/02 kl 02 -7 51 44 42
16/02 kl 03 -10 46 36 34
16/02 kl 04 -12 39 27 23
16/02 kl 05 -12 31 19 14
16/02 kl 06 -9 23 14 6
16/02 kl 07 -4 15 11 0
16/02 kl 08 2 13 15 9
16/02 kl 09 7 16 23 23
16/02 kl 10 10 25 35 31
16/02 kl 11 11 35 46 46
16/02 kl 12 9 43 52 55
16/02 kl 13 5 48 53 51
16/02 kl 14 0 48 48 45
16/02 kl 15 -6 44 38 27
16/02 kl 16 -10 36 26 19
16/02 kl 17 -12 30 18 15
16/02 kl 18 -12 29 17 17
16/02 kl 19 -9 31 22 26
16/02 kl 20 -4 37 33 39
16/02 kl 21 1 44 45 50
16/02 kl 22 5 53 58 62
16/02 kl 23 8 60 68 69

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 89 46 24 28
Laveste vannstand 11 34 4 -12 -14
Avvik gult nivå -2 19 -24 -46 -42
Avvik orange nivå -16 5 -38 -60 -56
Avvik rødt nivå -27 -6 -49 -71 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm