Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 50 50 50 53
16/02 kl 02 42 47 44 42
16/02 kl 03 36 40 36 34
16/02 kl 04 29 37 27 23
16/02 kl 05 21 30 19 14
16/02 kl 06 17 26 14 6
16/02 kl 07 14 22 11 0
16/02 kl 08 17 27 15 9
16/02 kl 09 21 32 23 23
16/02 kl 10 27 38 35 31
16/02 kl 11 33 44 46 46
16/02 kl 12 37 46 52 55
16/02 kl 13 35 46 53 51
16/02 kl 14 32 44 48 45
16/02 kl 15 26 38 38 27
16/02 kl 16 20 33 26 19
16/02 kl 17 18 31 18 15
16/02 kl 18 19 33 17 17
16/02 kl 19 25 40 22 26
16/02 kl 20 34 51 33 39
16/02 kl 21 42 60 45 50
16/02 kl 22 51 69 58 62
16/02 kl 23 59 77 68 69

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 98 58 39 47
Laveste vannstand 14 26 -5 -20 -21
Avvik gult nivå 7 28 -12 -31 -23
Avvik orange nivå -7 14 -26 -45 -37
Avvik rødt nivå -18 3 -37 -56 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm