Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 8 64 72 69
17/02 kl 01 5 64 69 65
17/02 kl 02 0 62 62 59
17/02 kl 03 -6 61 55 56
17/02 kl 04 -11 60 49 54
17/02 kl 05 -14 62 48 55
17/02 kl 06 -14 65 51 63
17/02 kl 07 -12 70 58 72
17/02 kl 08 -6 75 69 80
17/02 kl 09 0 79 79 88
17/02 kl 10 6 81 87 88
17/02 kl 11 10 79 89 90
17/02 kl 12 12 77 89 84
17/02 kl 13 11 72 83 77
17/02 kl 14 7 68 75 64
17/02 kl 15 2 63 65 56
17/02 kl 16 -5 58 53 48
17/02 kl 17 -10 55 45 39
17/02 kl 18 -13 51 38 34
17/02 kl 19 -13 47 34 32
17/02 kl 20 -10 44 34 33
17/02 kl 21 -5 42 37 33
17/02 kl 22 0 40 40 34
17/02 kl 23 5 38 43 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 89 46 24 28
Laveste vannstand 11 34 4 -12 -14
Avvik gult nivå -2 19 -24 -46 -42
Avvik orange nivå -16 5 -38 -60 -56
Avvik rødt nivå -27 -6 -49 -71 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm