Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 61 81 72 69
17/02 kl 01 59 82 69 65
17/02 kl 02 54 80 62 59
17/02 kl 03 50 75 55 56
17/02 kl 04 48 72 49 54
17/02 kl 05 48 71 48 55
17/02 kl 06 49 72 51 63
17/02 kl 07 52 74 58 72
17/02 kl 08 60 80 69 80
17/02 kl 09 68 88 79 88
17/02 kl 10 74 94 87 88
17/02 kl 11 78 97 89 90
17/02 kl 12 78 98 89 84
17/02 kl 13 74 95 83 77
17/02 kl 14 66 88 75 64
17/02 kl 15 57 80 65 56
17/02 kl 16 44 67 53 48
17/02 kl 17 34 56 45 39
17/02 kl 18 28 47 38 34
17/02 kl 19 26 43 34 32
17/02 kl 20 28 44 34 33
17/02 kl 21 31 47 37 33
17/02 kl 22 35 50 40 34
17/02 kl 23 39 52 43 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 98 58 39 47
Laveste vannstand 14 26 -5 -20 -21
Avvik gult nivå 7 28 -12 -31 -23
Avvik orange nivå -7 14 -26 -45 -37
Avvik rødt nivå -18 3 -37 -56 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm