Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 7 9 16 17
19/02 kl 01 10 8 18 16
19/02 kl 02 10 7 17 16
19/02 kl 03 7 7 14 10
19/02 kl 04 1 6 7 5
19/02 kl 05 -6 6 0 -3
19/02 kl 06 -12 5 -7 -9
19/02 kl 07 -16 4 -12 -11
19/02 kl 08 -16 4 -12 -11
19/02 kl 09 -14 3 -11 -6
19/02 kl 10 -9 4 -5 1
19/02 kl 11 -2 5 3 10
19/02 kl 12 5 6 11 18
19/02 kl 13 10 9 19 26
19/02 kl 14 12 10 22 29
19/02 kl 15 11 13 24 28
19/02 kl 16 7 14 21 24
19/02 kl 17 1 15 16 18
19/02 kl 18 -6 16 10 13
19/02 kl 19 -11 17 6 8
19/02 kl 20 -13 17 4 7
19/02 kl 21 -13 17 4 8
19/02 kl 22 -9 17 8 14
19/02 kl 23 -4 18 14 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 89 46 24 28
Laveste vannstand 11 34 4 -12 -14
Avvik gult nivå -2 19 -24 -46 -42
Avvik orange nivå -16 5 -38 -60 -56
Avvik rødt nivå -27 -6 -49 -71 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm