Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 3 19 22 27
20/02 kl 01 8 19 27 31
20/02 kl 02 10 18 28 32
20/02 kl 03 9 17 26 31
20/02 kl 04 6 14 20 25
20/02 kl 05 0 11 11 18
20/02 kl 06 -7 8 1 9
20/02 kl 07 -13 5 -8 4
20/02 kl 08 -16 3 -13 0
20/02 kl 09 -16 2 -14 -1
20/02 kl 10 -14 2 -12 2
20/02 kl 11 -8 2 -6 7
20/02 kl 12 -1 4 3 17
20/02 kl 13 5 5 10 24
20/02 kl 14 9 7 16 31
20/02 kl 15 10 9 19 35
20/02 kl 16 9 11 20 38
20/02 kl 17 5 13 18 36
20/02 kl 18 -1 15 14 29
20/02 kl 19 -7 17 10 22
20/02 kl 20 -11 17 6 15
20/02 kl 21 -12 16 4 11
20/02 kl 22 -11 16 5 9
20/02 kl 23 -7 17 10 16

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 89 46 24 28
Laveste vannstand 11 34 4 -12 -14
Avvik gult nivå -2 19 -24 -46 -42
Avvik orange nivå -16 5 -38 -60 -56
Avvik rødt nivå -27 -6 -49 -71 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm