Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 6 28 22 27
20/02 kl 01 11 32 27 31
20/02 kl 02 13 33 28 32
20/02 kl 03 12 31 26 31
20/02 kl 04 8 27 20 25
20/02 kl 05 1 20 11 18
20/02 kl 06 -7 13 1 9
20/02 kl 07 -15 7 -8 4
20/02 kl 08 -20 5 -13 0
20/02 kl 09 -21 6 -14 -1
20/02 kl 10 -21 9 -12 2
20/02 kl 11 -16 16 -6 7
20/02 kl 12 -10 25 3 17
20/02 kl 13 -4 32 10 24
20/02 kl 14 0 36 16 31
20/02 kl 15 2 39 19 35
20/02 kl 16 2 40 20 38
20/02 kl 17 0 38 18 36
20/02 kl 18 -6 34 14 29
20/02 kl 19 -11 30 10 22
20/02 kl 20 -14 29 6 15
20/02 kl 21 -14 33 4 11
20/02 kl 22 -12 38 5 9
20/02 kl 23 -7 47 10 16

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 98 58 39 47
Laveste vannstand 14 26 -5 -20 -21
Avvik gult nivå 7 28 -12 -31 -23
Avvik orange nivå -7 14 -26 -45 -37
Avvik rødt nivå -18 3 -37 -56 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm