Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 27 22 18 10
20/02 kl 01 31 27 23 14
20/02 kl 02 32 28 24 -
20/02 kl 03 31 26 22 -
20/02 kl 04 25 20 16 -
20/02 kl 05 18 11 7 -
20/02 kl 06 9 1 -3 -
20/02 kl 07 4 -8 -13 -
20/02 kl 08 0 -13 -18 -
20/02 kl 09 -1 -14 -20 -
20/02 kl 10 2 -12 -18 -
20/02 kl 11 7 -6 -12 -
20/02 kl 12 17 3 -4 -
20/02 kl 13 24 10 4 -
20/02 kl 14 31 16 - -
20/02 kl 15 35 19 - -
20/02 kl 16 38 20 - -
20/02 kl 17 36 18 - -
20/02 kl 18 29 14 - -
20/02 kl 19 22 10 - -
20/02 kl 20 15 6 - -
20/02 kl 21 11 4 - -
20/02 kl 22 9 5 - -
20/02 kl 23 16 10 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 68 89 46 24 28
Max. fra modell: 15/02 12 67 90 46 27 24
Max. fra modell: 15/02 00 69 88 48 23 14
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm