Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 43 52 95 98
16/02 kl 02 38 51 89 87
16/02 kl 03 35 46 81 79
16/02 kl 04 33 39 72 68
16/02 kl 05 33 31 64 59
16/02 kl 06 36 23 59 51
16/02 kl 07 41 15 56 45
16/02 kl 08 47 13 60 54
16/02 kl 09 52 16 68 68
16/02 kl 10 55 25 80 76
16/02 kl 11 56 35 91 91
16/02 kl 12 54 43 97 100
16/02 kl 13 50 48 98 96
16/02 kl 14 45 48 93 90
16/02 kl 15 39 44 83 72
16/02 kl 16 35 36 71 64
16/02 kl 17 33 30 63 60
16/02 kl 18 33 29 62 62
16/02 kl 19 36 31 67 71
16/02 kl 20 41 37 78 84
16/02 kl 21 46 44 90 95
16/02 kl 22 50 53 103 107
16/02 kl 23 53 60 113 114

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 134 91 69 73
Laveste vannstand 56 79 49 33 31
Avvik gult nivå -2 19 -24 -46 -42
Avvik orange nivå -16 5 -38 -60 -56
Avvik rødt nivå -27 -6 -49 -71 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm