Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 95 95 95 98
16/02 kl 02 87 92 89 87
16/02 kl 03 81 85 81 79
16/02 kl 04 74 82 72 68
16/02 kl 05 66 75 64 59
16/02 kl 06 62 71 59 51
16/02 kl 07 59 67 56 45
16/02 kl 08 62 72 60 54
16/02 kl 09 66 77 68 68
16/02 kl 10 72 83 80 76
16/02 kl 11 78 89 91 91
16/02 kl 12 82 91 97 100
16/02 kl 13 80 91 98 96
16/02 kl 14 77 89 93 90
16/02 kl 15 71 83 83 72
16/02 kl 16 65 78 71 64
16/02 kl 17 63 76 63 60
16/02 kl 18 64 78 62 62
16/02 kl 19 70 85 67 71
16/02 kl 20 79 96 78 84
16/02 kl 21 87 105 90 95
16/02 kl 22 96 114 103 107
16/02 kl 23 104 122 113 114

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 143 103 84 92
Laveste vannstand 59 71 40 25 24
Avvik gult nivå 7 28 -12 -31 -23
Avvik orange nivå -7 14 -26 -45 -37
Avvik rødt nivå -18 3 -37 -56 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm