Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 98 - 99 99
16/02 kl 01 98 95 96 95
16/02 kl 02 87 89 89 88
16/02 kl 03 79 81 81 81
16/02 kl 04 68 72 73 74
16/02 kl 05 59 64 64 66
16/02 kl 06 51 59 59 61
16/02 kl 07 45 56 57 60
16/02 kl 08 54 60 61 64
16/02 kl 09 68 68 69 70
16/02 kl 10 76 80 80 79
16/02 kl 11 91 91 91 88
16/02 kl 12 100 97 96 93
16/02 kl 13 96 98 97 94
16/02 kl 14 90 93 91 91
16/02 kl 15 72 83 82 84
16/02 kl 16 64 71 70 77
16/02 kl 17 60 63 63 73
16/02 kl 18 62 62 61 72
16/02 kl 19 71 67 68 77
16/02 kl 20 84 78 79 87
16/02 kl 21 95 90 91 98
16/02 kl 22 107 103 103 107
16/02 kl 23 114 113 112 114

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 113 134 91 69 73
Max. fra modell: 15/02 12 112 135 91 72 69
Max. fra modell: 15/02 00 114 133 93 68 59
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm