Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 52 52 52 55
16/02 kl 02 49 54 51 49
16/02 kl 03 46 50 46 44
16/02 kl 04 41 49 39 35
16/02 kl 05 33 42 31 26
16/02 kl 06 26 35 23 15
16/02 kl 07 18 26 15 4
16/02 kl 08 15 25 13 7
16/02 kl 09 14 25 16 16
16/02 kl 10 17 28 25 21
16/02 kl 11 22 33 35 35
16/02 kl 12 28 37 43 46
16/02 kl 13 30 41 48 46
16/02 kl 14 32 44 48 45
16/02 kl 15 32 44 44 33
16/02 kl 16 30 43 36 29
16/02 kl 17 30 43 30 27
16/02 kl 18 31 45 29 29
16/02 kl 19 34 49 31 35
16/02 kl 20 38 55 37 43
16/02 kl 21 41 59 44 49
16/02 kl 22 46 64 53 57
16/02 kl 23 51 69 60 61

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 60 81 37 18 19
Laveste værets virkning 13 38 11 3 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm