Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 54 37 91 76
18/02 kl 01 54 36 90 73
18/02 kl 02 51 35 86 67
18/02 kl 03 46 35 81 62
18/02 kl 04 40 34 74 58
18/02 kl 05 34 34 68 56
18/02 kl 06 30 33 63 55
18/02 kl 07 29 32 61 56
18/02 kl 08 32 32 64 60
18/02 kl 09 37 33 70 66
18/02 kl 10 43 33 76 72
18/02 kl 11 50 33 83 76
18/02 kl 12 55 34 89 79
18/02 kl 13 57 34 91 80
18/02 kl 14 57 33 90 77
18/02 kl 15 53 31 84 72
18/02 kl 16 47 28 75 63
18/02 kl 17 40 26 66 58
18/02 kl 18 35 23 58 52
18/02 kl 19 32 20 52 50
18/02 kl 20 32 18 50 49
18/02 kl 21 34 15 49 50
18/02 kl 22 40 12 52 55
18/02 kl 23 46 11 57 57

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 134 91 69 73
Laveste vannstand 56 79 49 33 31
Avvik gult nivå -2 19 -24 -46 -42
Avvik orange nivå -16 5 -38 -60 -56
Avvik rødt nivå -27 -6 -49 -71 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm