Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 54 68 61 62
19/02 kl 01 56 72 63 61
19/02 kl 02 55 71 62 61
19/02 kl 03 51 68 59 55
19/02 kl 04 44 61 52 50
19/02 kl 05 36 54 45 42
19/02 kl 06 29 48 38 36
19/02 kl 07 25 44 33 34
19/02 kl 08 26 46 33 34
19/02 kl 09 29 51 34 39
19/02 kl 10 35 57 40 46
19/02 kl 11 41 66 48 55
19/02 kl 12 48 75 56 63
19/02 kl 13 55 81 64 71
19/02 kl 14 59 84 67 74
19/02 kl 15 58 83 69 73
19/02 kl 16 54 78 66 69
19/02 kl 17 48 75 61 63
19/02 kl 18 41 69 55 58
19/02 kl 19 36 65 51 53
19/02 kl 20 35 62 49 52
19/02 kl 21 36 60 49 53
19/02 kl 22 41 63 53 59
19/02 kl 23 45 67 59 66

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 143 103 84 92
Laveste vannstand 59 71 40 25 24
Avvik gult nivå 7 28 -12 -31 -23
Avvik orange nivå -7 14 -26 -45 -37
Avvik rødt nivå -18 3 -37 -56 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm