Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 2 16 9 10
19/02 kl 01 1 17 8 6
19/02 kl 02 0 16 7 6
19/02 kl 03 -1 16 7 3
19/02 kl 04 -2 15 6 4
19/02 kl 05 -3 15 6 3
19/02 kl 06 -4 15 5 3
19/02 kl 07 -4 15 4 5
19/02 kl 08 -3 17 4 5
19/02 kl 09 -2 20 3 8
19/02 kl 10 -1 21 4 10
19/02 kl 11 -2 23 5 12
19/02 kl 12 -2 25 6 13
19/02 kl 13 0 26 9 16
19/02 kl 14 2 27 10 17
19/02 kl 15 2 27 13 17
19/02 kl 16 2 26 14 17
19/02 kl 17 2 29 15 17
19/02 kl 18 2 30 16 19
19/02 kl 19 2 31 17 19
19/02 kl 20 3 30 17 20
19/02 kl 21 4 28 17 21
19/02 kl 22 5 27 17 23
19/02 kl 23 4 26 18 25

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 60 81 37 18 19
Laveste værets virkning 13 38 11 3 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm