Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 51 73 67 72
20/02 kl 01 56 77 72 76
20/02 kl 02 58 78 73 77
20/02 kl 03 57 76 71 76
20/02 kl 04 53 72 65 70
20/02 kl 05 46 65 56 63
20/02 kl 06 38 58 46 54
20/02 kl 07 30 52 37 49
20/02 kl 08 25 50 32 45
20/02 kl 09 24 51 31 44
20/02 kl 10 24 54 33 47
20/02 kl 11 29 61 39 52
20/02 kl 12 35 70 48 62
20/02 kl 13 41 77 55 69
20/02 kl 14 45 81 61 76
20/02 kl 15 47 84 64 80
20/02 kl 16 47 85 65 83
20/02 kl 17 45 83 63 81
20/02 kl 18 39 79 59 74
20/02 kl 19 34 75 55 67
20/02 kl 20 31 74 51 60
20/02 kl 21 31 78 49 56
20/02 kl 22 33 83 50 54
20/02 kl 23 38 92 55 61

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 143 103 84 92
Laveste vannstand 59 71 40 25 24
Avvik gult nivå 7 28 -12 -31 -23
Avvik orange nivå -7 14 -26 -45 -37
Avvik rødt nivå -18 3 -37 -56 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm