Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 17 25 21 23
17/02 kl 01 20 28 26 26
17/02 kl 02 24 33 29 27
17/02 kl 03 26 36 31 29
17/02 kl 04 30 39 34 28
17/02 kl 05 35 43 38 31
17/02 kl 06 37 47 40 33
17/02 kl 07 37 49 42 35
17/02 kl 08 39 52 45 38
17/02 kl 09 40 54 45 41
17/02 kl 10 40 54 47 43
17/02 kl 11 41 54 50 47
17/02 kl 12 43 55 52 51
17/02 kl 13 44 57 53 50
17/02 kl 14 45 58 51 51
17/02 kl 15 47 61 52 50
17/02 kl 16 49 63 53 51
17/02 kl 17 49 64 54 51
17/02 kl 18 51 65 56 52
17/02 kl 19 52 67 57 55
17/02 kl 20 53 68 58 57
17/02 kl 21 53 70 59 61
17/02 kl 22 53 71 59 61
17/02 kl 23 52 69 59 61

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 17 59 58 31 10
Laveste værets virkning -1 21 32 7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm